Začátky Břetislava Kafky

Student Břetislav Kafka

Vraťme se k osobnosti Břetislava Kafky. Učil se nejprve kovářem, později vzhledem k chatrnému zdraví řezbářem a sochařem. Jak sám říkal, jeho duch byl uměnímilovný. Fyzická práce jej velmi vyčerpávala a snaha vše zvládnout jej přivedla ke studiu lidské duše.


Student Břetislav Kafka
Břetislav Kafka, student

Stavba přehrady, vodního díla Těšnov, Bílá Třemešná poznamenala Kafkovy umělecké začátky

Po studiu pracoval Kafka v Hradci Králové a později v Praze. Odtud byl vybrán jako „bodař“ na stavbu Těšnova, tehdy největšího budovaného vodního díla v Evropě.

Les Království, Těšnov, přehradní hráz

Tato hospoda na Podháji byla místem, kde byl Kafka svědkem svých neobyčejných schopností

Celý příběh popsal ve svém životopisu. O jeho hypnologickém působení ho přesvědčil tehdejší ředitel školy v Nemojově, kterého mladý Kafka považoval za lékaře.

Hospoda na Podháji u Dvora Králové n. L.

Dvorsko

Na Dvorsku prožíval mladý Břetislav Kafka intenzívní poznávání hypnózy, praktikoval ji se subjekty, které získal mezi dělníky denně, a také veřejně v Hankově domě, kde hrával divadlo.

Hankův dům (vlevo), Dvůr Králové n. L.

V Bílé Třemešné poznal svoji budoucí manželku Marii, rozenou Josífkovou, nar. 1891. Po svatbě se jim narodily čtyři děti – Břetislav, Marie, Antonín a Filomena.

Začátky podnikání

Při práci na přehradě vypomáhal při větších figurálních řezbářských pracích a často navštěvoval řezbářskou dílnu Karla Červinky, který se později po požáru své firmy rozhodl, že firmu předá Břetislavu Kafkovi a stane se jeho zaměstnancem.

Firmu Břetislav Kafka za dramatických okolností na začátku první světové války přestěhoval do Červeného Kostelce, kde byl doma.


Doma v Červeném Kostelci


Břetislav Kafka se svojí manželkou